Perla

 

Známe perly přírodní, vypěstované a umělé.

Přírodní perly vznikly bez zásahu člověka. Takovéto perly mají většinou nepravidelný tvar a na jejich povrchu se často objevují různé skvrny, zploštění a výstupky (říká se jim barokní perly). Přírodní perly mohou být mořské i sladkovodní. Vznikají, když do schránky ústřice či perlorodky vnikne cizí tělísko – například zrnko písku, ta pak začne vylučovat perleťovou hmotu, která tělísko postupně obaluje. V jedné ústřici může růst současně pouze jedna perla. Přírodní perly jsou velmi vzácné a cenné.

Perly pěstěné (kultivované) vznikají tak, že se do ústřice či perlorodky vsune korálek nebo tělísko z jiného mlže, aby se obalilo perletí. Perla roste jeden rok až několik let. Kultivované sladkovodní perly zvané také říční perly jsou produkovány perlorodkou říční. V chovu se používají cizí tělíska menší než v mořských farmách. Sladkovodní pěstěné perly jsou levnější než mořské, neboť v jedné perlorodce může růst až 20 perel současně. 

Hlavní část produkce mořských perel pochází z velkých pěstíren v Japonsku, Číně a Thajsku. V oblasti jižní a jihovýchodní Asie mají perlorodky nejlepší podmínky a z této oblasti je největší produkce perel jak mořských, tak i sladkovodních. Perly pocházející z chovů nejsou umělé,  jedná se o perly vytvořené přírodním procesem v perlorodce obalením cizího tělíska perletí.

Perly umělé (syntetické) v perlorodce nevznikly. Jsou to napodobeniny ze skla, potažené perlovou esencí.

Cenu pravých perel určuje jejich velikost, tvar, barva, kvalita povrchu a také brilance neboli lesk perly. Aby perly zůstaly stále krásné, je potřeba o ně pečovat. 

 

zb-favicon 

Dětské náušnice s přírodními perlami

Dětské náušnice s umělými perlami